BE SMART BE INTERNATIONAL 2023


HÉT EXPORTEVENT VAN HET JAAR!

9 Juni 2023

TT-circuit Assen
De Haar 9, 9405 TE ASSEN

De samenleving verandert en daarmee ook de waarden die van belang worden gevonden. Door de eeuwen heen is het waarde(n)begrip continu aan verandering onderhevig gebleken. Aanvankelijk bepaalde goud de waarde van een goed, vervolgens bepaalde de hoeveelheid arbeid die nodig was om een goed te produceren de waarde ervan. Nog weer veel later werd de waarde van een goed bepaald door de monetaire prijs die eraan gehangen werd. Nu wordt steeds meer uitgegaan van een meervoudig waarde begrip, dat wil zeggen dat de waarde van een goed of dienst niet alleen door de prijs, maar ook door de sociale en ecologische impact van dat goed wordt bepaald. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor bedrijven.

Op vrijdag 9 juni 2023 informeren we u tijdens HÈT Exportevent van het jaar over ‘Internationaal Circulair Ondernemen’. Op dit moment zijn we nog druk bezig met de invulling van het programma.

Egbert Dommerholt van Hanze University verzorgt een presentatie over de verschuiving van maatschappelijke verantwoordelijkheid naar morele verantwoordelijkheid. Maar hier blijft het niet bij, het wordt alleen nog maar interessanter. Binnenkort meer over het programma.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door:


NEEM CONTACT OP

    Export Club Noord

    +31 (0)6 46866279

    info@exportclubnoord.nl